Skoči na vsebino

NOVICA

16. 2. 2017

Slovenija formalno prevzema vodenje mehanizma za sodelovanje držav Srednje in Vzhodne Evrope s Kitajsko na področju gozdarstva

Ljubljana, 16. februar 2017 – Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) poteka dvodnevno srečanje Skupine za zavezo – držav Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske, ki so se v Ljubljani zbrali z namenom sprejetja dvoletnega programa aktivnosti. Državni sekretar na MKGP Mag. Marjan Podgoršek, ki vodi dvodnevno konferenco, je ob robu srečanja povedal: »Na srečanju izvršnega koordinacijskega odbora se bomo dogovorili o načinu dela in sprejeli osnovne akte, na mizi pa imamo tudi več kot 40 predlogov projektov za znanstveno in gospodarsko sodelovanje na področju gozdarstva.«

Po besedah mag. Podgorška nameravajo te predloge projektov uvrstiti v šest do sedem delovnih skupin, ki jih bodo potem bolj podrobno obravnavale na strokovni ravni. Med njimi je omenil projekte s področja preventive, sečnje, obnove gozdov, standardov ter boja proti ilegalnemu trgovanju z lesom, kot tudi predloge za sodelovanje na področju razvoja gozdne mehanizacije ali lesenih zgradb.


24. maja lansko leto je na Brdu pri Kranju potekalo prvo srečanje na visoki ravni mehanizma za usklajevanje sodelovanja v gozdarstvu med Kitajsko in državami srednje ter Vzhodne Evrope. Osrednja področja skupnega sodelovanja med državami se poleg znanstveno raziskovalnega sodelovanja: varovanje gozdov, odpornost gozdov, vloga gozdov v bio ekonomiji in izobraževanje, dotikajo tudi poslovno investicijskih priložnosti, kjer bodo države sodelovale na področjih odpiranja novih poslovnih priložnosti in inovativnih pristopov za gozdno-lesno mehanizacijo in lesno predelovalno industrijo.


Sedež mehanizma se nahaja v Ljubljani na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je s tem namenom ustanovilo Oddelek za usklajevanje sodelovanja držav Srednje in Vzhodne Evrope s Kitajsko na področju gozdarstva


Pod sloganom »Nove zelene sinteze« bo sekretariat mehanizma spodbujal integrirano sodelovanje deležnikov javnega sektorja in zasebnega sektorja s področij gozdarstva ter gozdno lesne verige, s sektorji okolja, gospodarstva, kmetijstva izobraževanja in turizma. Želja je, da mehanizem še naprej ostane vez med sodelujočimi državami na področju raziskovalnih projektov gozdno lesne verige, promociji visokotehnoloških izdelkov, ki temeljijo na lesu in platforma za stik in mreženje za lesnopredelovalno industrijo.


Udeleženci si bodo jutri ogledali dobre prakse gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji in se seznanili s sodobno mehanizacijo za dela v gozdu.


                                                                                 *   *   *