Skoči na vsebino

NOVICA

20. 3. 2017

Vabilo - obisk mag. Dejana Židana na Hrvaškem

Minister mag. Dejan Židan bo v ponedeljek 20. 3. 2017 na obisku v Zadru, kjer se bo na povabilo hrvaškega ministra za kmetijstvo Tomislava Tolušića udeležil konference na temo vzpostavitve večletnega načrta za male pelagične staleže v Jadranskem morju. Konference se bo udeležil tudi komisar EU za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella, na njej pa bo Evropska komisija javnosti predstavila predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki zadeva tudi staleže sardele in sardona v severnem Jadranu, in s tem neposredno tudi slovensko ribištvo. Ob robu konference bo potekala prva izmenjava mnenj glede predloga uredbe med slovenskimi, italijanskimi in hrvaškimi predstavniki.

 

Na konferenci bo minister mag. Dejan Židan podal preliminarna stališča Slovenije glede predloga uredbe. Predlog uredbe bo za Slovenijo sprejemljiv, če bodo v okviru pogajanj o predlogu uredbe v zvezi s ključnimi določili predloga uredbe sprejete rešitve, ki bodo omogočile ohranitev tistega segmenta slovenske ribiške flote, ki se ukvarja s ciljnim ribolovom na sardelo in sardona. Upravljavske rešitve, ki bodo sprejete v okviru tega predloga uredbe, morajo poleg tega upoštevati sorazmernost ukrepov tako glede na velikost posameznih ribiških sektorjev ter njihovega deleža ulova sardele in sardona v Jadranu, kot tudi glede na dosedanji prispevek posameznih ribiških sektorjev k ohranjanju in trajnostnemu upravljanju skupnih staležev v Jadranu. Poleg tega morebitni novi ukrepi ne smejo predstavljati novih finančnih oziroma administrativnih obremenitev. Slovenija se bo zavzemala za rešitve, skladne s potrebami in značilnostmi slovenskega ribištva, in z usmeritvami Deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2016 - junij 2017, pri tem pa bo v okviru zastopanja svojih stališč sodelovala z Italijo in Hrvaško, ki ju predlog uredbe prav tako neposredno zadeva, kot tudi z ostalimi sredozemskimi državami članicami EU.

 

Predviden program ministra mag. Dejana Židana:


Ponedeljek, 20. 3. 2017

 

9.30 Mednarodna konferenca (uvodni nagovori Tomislav Tolušić, hrvaški minister za kmetijstvo in Karmenu Vella, evropski komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo)

11:45 Okrogla miza (Evropske komisije, STECF, MEDAC, GFCM, FAO Adriamed in zadevnih držav)

15.00 Razprava in oblikovanje zaključkov (vodi malteško predsedstvo Sveta EU)

 

Predvidena je tudi novinarska konferenca organizatorja in sodelujočih. Ob robu konference se bo minister sestal tudi s komisarjem Karmenujem Vello in hrvaškim ministrom Tomislavom Tolušićem.

 

Podrobnejše informacije in medijske najave – Luka Kočevar, tel.: 00386-41/495-163