Skoči na vsebino

NOVICA

13. 4. 2017

15. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS

Ljubljana, 13. 4. 2017 Država sekretarka mag. Tanja Strniša se je včeraj udeležila 15. seje Sveta za kmetijstvo in podeželje RS. Člani Sveta so razpravljali o aktualnih aktivnostih ministrstva, o predstavitvi predlaganih tem za projekte EIP v okviru ukrepa Sodelovanja Programa razvoja podeželja 2014 - 2020 in o organizaciji strateške delavnice Sveta o prednostnih vprašanjih slovenskega agroživilstva po letu 2020.

Državna sekretarka mag. Tanja Strniša je člane Sveta seznanila, da bo sprememba Zakona o kmetijstvu predvidoma sprejeta v Državnem zboru do konca maja. Povedala je, da so bile izvedene tri razprave o strokovni podlagi za kmetijsko zemljiško politiko v prihodnje. Prav tako so bili člani sveta seznanjeni z aktivnostmi in sklepi, ki so bili sprejeti na izredni seji UO Gospodarske zbornice Slovenije, povezanimi s krizo Agrokorja. Člani Sveta so podprli poziv vladi, da sprejme ustrezne ukrepe za zavarovanje dobaviteljev Mercatorja. Državna sekretarka je člane Sveta seznanila, da je Vlada v ta namen pravkar sprejela predlog posebnega zakona. Člani Sveta so kot eno izmed pobud ponovno vzpostavili potrebo po vzpostavitvi masnih bilanc za spremljanje sledljivosti porekla živil. 

 

Osrednja točka tokratnega zasedanja je bila vezana na predlagane teme za projekte EIP v okviru ukrepa Sodelovanja, ki bodo lahko kandidirali za finančno podporo v okviru javnih razpisov in sicer za podporo za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij - za podukrep je namenjenih 8.767.312 evrov in za podporo za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam, za kar je namenjenih 5.617.500 evrov. Tematike so deloma izluščene iz nabora predlogov projektov, prispelih na Poziv za izraz interesa za izvajanje projektov v okviru ukrepa Sodelovanje PRP 2014-2020, ki je bil objavljen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) 3. avgusta 2016, deloma iz predlogov, ki so jih posredovali posamezni sektorji in službe MKGP, podlage za njihov izbor izhajajo iz strateških dokumentov Republike Slovenije, med drugim Strategije za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020. Svet bo končni predlog tem obravnaval na naslednji seji, ki bo v začetku maja.

 

Predsednik Sveta za kmetijstvo je člane Sveta seznanil o organizaciji strateške delavnice Sveta o prednostnih vprašanjih slovenskega agroživilstva po letu 2020. Kmetijstvo je pred novim valom strukturnih sprememb. Pod vplivom teh izzivov se spreminja tudi Skupna kmetijska politika (SKP). V Sloveniji imamo  določene izzive, ki izhajajo iz drobno posestne zemljiške strukture, pomanjkanja sodelovanja med tržnimi subjekti, zaostankov v produktivnosti, šibkem sprejemanju nove okoljske paradigme in siromašenju dela podeželja. Na delavnici, ki bo izvedena 31. maja 2017,  se bodo  poskušala poenotiti razmišljanja in okviriti novo smer delovanja, zaključki se bodo zapisali v obliki deklaracije, ki bo osnova za nadaljnje strateške dokumente in vključevanju Slovenije v pogajanja o novi SKP.

 

Svet za kmetijstvo in podeželje je posvetovalno telo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ustanovljen na podlagi Zakona o kmetijstvu. Člani sveta so: dr. Emil Erjavec (predsednik; Biotehniška fakulteta v Ljubljani), Cvetko Zupančič in Franc Režonja (KGZS), Peter Vrisk (Zadružna zveza Slovenije), Boštjan Noč (Čebelarska zveza Slovenije), dr. Tatjana Zagorc (GZS), Marjan Vindiš (Sindikat delavcev v kmetijstvu), Anton Medved (Sindikat kmetov Slovenije), prof. dr. Branko Kramberger (Fakulteta za kmetijstvo Maribor), dr. Andrej Simončič (Kmetijski inštitut Slovenije), Tone Hrovat (Konzorcij biotehniških šol Slovenije).

 

* * *