Skoči na vsebino

NOVICA

19. 5. 2017

Odziv Slovenije na odobritev izjeme hrvaški glede terana

Ljubljana, 18. maj 2017 - Evropska komisija je danes sprejela delegirano uredbo, ki opredeljuje omejeno izjemo za označevanje hrvaških vin z nazivom sorte teran. Teran kljub temu ostaja samo slovensko vino s Krasa.

Komisija je danes sprejela Delegirano uredbo Komisije (EU) o spremembi Uredbe (ES) št. 607/2009 glede sort vinske trte in njihovih sopomenk, ki se lahko uporabijo na etiketah vina, katera opredeljuje obseg izjeme za Hrvaško. 

 

Komisija je pri pripravi delegirane uredbe delno upoštevala slovenske pripombe. Komisija tako ni ugodila prvotni zahtevi Hrvaške iz maja 2013, da prekliče slovensko geografsko zaščito za Teran, v delegirani uredbi pa je predvidela dodatne omejitve glede označevanja sorte vinske trte teran na vinih, pridelanih v Hrvaški Istri, tako da se naziv sorte teran lahko označuje le v istem vidnem polju in z manjšimi črkami kot Hrvaška Istra. Komisija je prav tako ponovno potrdila ekskluzivnost uporabe zaščitene označbe porekla za vino Teran, pridelano na Krasu. Vino Teran tako ostaja samo vino, pridelano na Krasu v Sloveniji.

 

Delegirana uredba sicer še ni veljavna, saj jo lahko Svet EU in Evropski parlament v obdobju dveh mesecev po prejemu uredbe v vseh jezikovnih različicah z ustrezno večino zavrneta. V Svetu je za zavrnitev potrebna super kvalificirana večina 72 odstotkov članic, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov prebivalstva EU, v Evropskem parlamentu pa absolutna večina. Uredba se lahko objavi v Uradnem listu EU in stopi v veljavo šele po izteku roka za zavrnitev Sveta EU in Evropskega parlamenta.

 

12. aprila 2017 je v postopku javne obravnave Slovenija v Bruselj poslala pripombe na osnutek delegirane uredbe za odobritev izjeme Hrvaški pri uporabi imena sorte vinske trte teran. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je izrecno nasprotovalo sprejemu delegirane uredbe, katere osnutek je Komisija 17. marca 2017, z namenom javnega posvetovanja, objavila na svojem portalu za boljšo zakonodajo. Med pripombami je Slovenija izpostavila netransparentnost in kršitev postopkovnih pravil pri pripravi delegirane uredbe, zavajanje potrošnikov, pomanjkanje ocene učinka odobritve izjeme Hrvaški na slovenske pridelovalce vina Teran, legalizacijo nezakonitih praks označevanja ter tudi neresnične navedbe v preambuli delegirane uredbe. Pripombe MKGP na predlog delegirane uredbe so dostopne na spletnem naslovu:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1458227_en

 

Slovenija je v preteklih dveh letih in pol vložila izredne napore za ohranitev celovite zaščite Terana, vina z geografskim poreklom. Svoje argumente je na številnih srečanjih in v dokumentih predstavila tako Komisiji, predstavnikom Evropskega parlamenta kot tudi drugim državam članicam. 

 

V okviru teh postopkov je Slovenija tudi večkrat zahtevala od Komisije celovit dostop do dokumentov, ki jih je Hrvaška pošiljala Komisiji v zvezi s Teranom, da bi se lahko do hrvaških navedb v teh dokumentih opredelila kot stranka v postopku, a je Komisija te zahteve zavračala. Zato so se slovenski pridelovalci vina Teran tudi pritožili Evropski varuhinji za človekove pravice. Varuhinja je 15. februarja letos izdala priporočilo, v katerem je ugotovila, da bi morala Komisija pridelovalcem zagotoviti poln dostop do podatkov v hrvaških dokumentih, razen osebnih podatkov, in da je s tem, ko zahtevi pridelovalcev ni ugodila, zagrešila nepravilnost. Navedeni dokumenti, ki jih je hrvaško ministrstvo za kmetijstvo nedavno objavilo na svoji spletni strani, po našem mnenju potrjujejo dejstvo, da hrvaška vloga za odobritev izjeme za označevanje sorte vinske trte teran ni bila uradno vložena pred pristopom Hrvaške k EU.

 

Slovenija je še naprej odločena, da bo kljub sprejemu navedene delegirane uredbe s strani Komisije nadaljevala z aktivnostmi za ohranitev celovitosti zaščite vina Teran. Tako bo zahtevala obravnavo delegirane uredbe na Svetu EU, hkrati pa bo uporabila vsa razpoložljiva pravna sredstva, vključno z izpodbijanjem uredbe s tožbo pred Sodiščem EU, če bo le-ta objavljena.

 

 

*     *     *