Skoči na vsebino

NOVICA

19. 5. 2017

Mag. Židan: »smo na dobri poti, da 20. maj postane svetovni dan čebel«

Ljubljana, 19. 5. 2017 – Jutri, 20. maja, obeležujemo rojstni dan Antona Janše (1734-1773), ki je poznan kot pionir sodobnega čebelarstva in eden takratnih najboljših poznavalcev čebel. Tudi zaradi tega pomembnega učitelja modernega čebelarstva na svetu, ki ga je že cesarica Marija Terezija imenovala za stalnega učitelja čebelarstva na novi čebelarski šoli na Dunaju, je Slovenija, na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, na Organizacijo združenih narodov naslovila pobudo za razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel. Minister mag. Dejan Židan je izrazil prepričanje, da bo Sloveniji prvič v zgodovini uspelo pri Združenih narodih dogovoriti dan, ko se bo ves svet spomnil na čebelo, njen velik pomen za človeštvo in tudi spoznavanje Slovenije. »Slovenski čebelar oz. Kranjska sivka sta bila in bosta slovenski ponos, preko Kranjske sivke pa nas bo spoznal ves svet, ki nam že sedaj daje polno podporo in spoštovanje, da smo čebelo dvignili tako visoko na družbeni lestvici«.

Pobuda Slovenije, da bi 20. maj razglasili za svetovni dan čebel, je trenutno sredi postopka uradne obravnave, ki je dolgotrajen oziroma večfazen. Pobuda je doživela soglasno podporo v okviru obravnave znotraj delovnih teles Organizacije Združenih narodov, specializirane za prehrano in kmetijstvo (FAO), pričakujemo pa dokončno potrditev na ministrski Konferenci FAO julija letos. Drugi del obravnave se bo odvijal na OZN v New Yorku, kjer Slovenija pričakuje dokončno potrditev na generalni skupščini OZN do decembra letos. Že pred samim začetkom uradne obravnave v okviru OZN pa je bila pobuda deležna soglasne podpore vseh nacionalnih čebelarskih zvez na kongresu Apimondie v Južni Koreji. 

 

Čebelarstvo je pomemben del slovenske tradicije in kulturne dediščine, beležimo preko 10.000 čebelarjev, Čebelarska zveza Slovenije, pobudnica razglasitve svetovnega dne čebel, pa je ena najbolje organiziranih in aktivnih stanovskih organizacij. V Sloveniji je čebelarstvo več kot samo ena od gospodarskih dejavnosti - vse bolj je povezano z načinom razmišljanja o okolju in ostalih družbenih vprašanjih. Skupno delovanje čebelarjev in države v preteklih letih je sprožilo široko družbeno gibanje v podporo varovanju čebel in narave, povezovanju pridelovalcev in potrošnikov na lokalni ravni ter uporabi znanja, izkušenj in tradicije čebelarstva pri soočanju s sodobnimi izzivi.

 

Med ukrepi, ki jih v Sloveniji izvajamo v okviru celostne podpore sektorju, pomembno mesto zavzema financiranje javne svetovalne službe v čebelarstvu, vzpostavljeno imamo tudi javno specialistično veterinarsko službo za zdravstveno varstvo čebel, Državni zbor Republike Slovenije pa je sprejel poseben dokument – Resolucijo o zaščiti kranjske čebele. Slovenija je občutljiva tudi glede vprašanja fitofarmacevtskih sredstev in njihovega škodljivega učinka na čebele - v letu 2011 smo uvedli nacionalno prepoved uporabe neonikotinoidov za obdelavo semen kmetijskih rastlin. 

 

Posebej veliko pozornosti pa namenjamo ozaveščanju javnosti in še posebej mladih o pomenu čebel in čebelarstva. Primer dobre prakse je projekt Medeni zajtrk, ki je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, z leti pa smo ga skupaj nadgradili v Tradicionalni slovenski zajtrk in Dan slovenske hrane. To izobraževalno promocijsko akcijo, ki poteka v vrtcih in osnovnih šolah, v zadnjem času pa se širi tudi na številne druge javne ustanove, izvajamo država in čebelarji z roko v roki. S tem projektom smo skupaj stopili tudi na mednarodno pot – pri Evropskem medenem zajtrku se Sloveniji pridružuje vedno večje število držav. 

 

Druga še posebej odmevna promocijska aktivnost je interaktivni razstavni paviljon »Čebelji svet« (»Bee World«), s katerim želimo poleg pomena čebel, drugih opraševalcev ter čebelarstva nasploh promovirati tudi slovensko obrtniško in tehnološko znanje, izvajalce in slovenski les. V paviljonu so predstavljene lokalne medovite rastline, fotografije so posneli slovenski fotografi, snemanje zahtevne videoprodukcije smo zaupali slovenskim strokovnjakom in tudi razvoj računalniških aplikacij je plod domačega znanja in dela. Paviljon kot tehnološki dosežek v vseh pogledih z veseljem pokažemo Sloveniji in svetu.

 

Projekt je premierno postavitev doživel lansko jesen na sedežu FAO v Rimu, razstavljali smo ga med drugim v Berlinu, v EU institucijah v Bruslju, svojo pot pa bo nadaljeval v Vatikan, jeseni v Turčijo in na Kitajsko ter decembra na sedež Združenih narodov v New Yorku. Prepričani smo, da bomo naslednje leto praznovali svetovni dan čebel, saj države in javnost strinja z nami/deli mnenje, da so čebele izrednega pomena za človeštvo, predvsem pri preprečevanju lakote ter ohranjanju okolja in biotske raznovrstnosti.

 

Več informacij o svetovnem dnevu čebel:

http://www.worldbeeday.org/si/

https://twitter.com/hashtag/WorldBeeDay/

Sledite nam tudi na socialnih omrežjih: #worldbeeday, Instagram wbeeday, FB

 

*     *     *