Skoči na vsebino

NOVICA

15. 6. 2017

139. seja Vlade RS

Ljubljana, 15. 6. 2017 - Vlada RS je na današnji seji sprejela štiri točke iz delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada RS je sprejela stališče k predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v Regionalni organizaciji za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO). Vlada RS podpira predlog sklepa. 

 

Predlog sklepa Sveta slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov v severnem Jadranu.

 

SPRFMO lahko sprejme ukrepe, s katerimi se zagotavlja dolgoročna ohranitev in trajnostna uporaba ribolovnih virov na območju konvencije SPRFMO. Taki ukrepi lahko postanejo za EU zavezujoči. Stališče, ki se v imenu EU zavzame v regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva, se določa po dvostopenjskem pristopu. Sklep Sveta določa glavna načela in usmeritve na večletni osnovi, stališče za vsakoletni sestanek pa se prilagodi z delovnimi dokumenti Komisije.

 

Vlada RS je sprejela stališče k predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije na letni konferenci pogodbenic Konvencije o ohranjanju staležev saja in gospodarjenju z njimi v osrednjem delu Beringovega morja. Vlada RS podpira predlog sklepa.

 

Predlog sklepa Sveta slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov v severnem Jadranu. 

 

V okviru Konvencije o Beringovem morju je letna konferenca pogodbenic odgovorna za oblikovanje mednarodnega režima za ohranjanje in upravljanje staležev saja na območju Konvencije. Konvencija si prizadeva tudi obnoviti in ohraniti staleže saja v Beringovem morju na ravneh, ki bodo omogočile njihov največji trajnostni donos, ter zbrati in preučiti informacije v zvezi z njimi. 

 

Vlada RS je sprejela stališče k predlogu Sklepa Sveta o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije na sestanku pogodbenic Sporazuma o ribolovu za južni Indijski ocean (SIOFA). Vlada RS podpira predlog sklepa. 

 

Predlog Sklepa Sveta slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov v severnem Jadranu.

 

V okviru SIOFA je sestanek pogodbenic pristojen za sprejetje ukrepov, s katerimi se zagotavlja dolgoročna ohranitev in trajnostna uporaba ribolovnih virov na območju SIOFA ter zaščitijo morski ekosistemi, v katerih se ti viri pojavljajo. Taki ukrepi lahko postanejo za EU zavezujoči.

 

Stališče, ki se v imenu EU zavzame v regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva, se določa po dvostopenjskem pristopu. Sklep Sveta določa glavna načela in usmeritve na večletni osnovi, stališče za vsakoletni sestanek pa se prilagodi z delovnimi dokumenti Komisije.

 

Vlada RS je odločila, da je družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., dolžna pripraviti z Izhodišči za pripravo strateškega načrta poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom št. 01405-6/2016/2 z dne 19. 10. 2016, usklajen predlog strateškega načrta poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., do 12. 7. 2017.

 

31. 1. 2017 je družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., (SiDG) predložila Strateški načrt poslovanja družbe SiDG za obdobje 2017–2026, s temelji poslovne politike za obdobje 2017–2021. MKGP kot pooblaščeni predlagatelj vladnih gradiv je strateški načrt predložilo vladi v obravnavo. Vlada RS je družbi naložila, da do 12. 6. 2017 pripravi z Izhodišči za pripravo strateškega načrta poslovanja družbe SiDG usklajen strateški načrt poslovanja družbe.

 

Vlada RS je tako določila nov rok za pripravo strateškega načrta poslovanja družbe, to je 12. 7. 2017.

 

*  *  *