Skoči na vsebino

NOVICA

19. 6. 2017

Židan v Bruslju za pravičnejše prakse v verigi preskrbe s hrano

Bruselj, 19. 6. 2017 – Ministri za kmetijstvo Slovenije, mag. Dejan Židan, Češke Republike Marian Jurečka in Slovaške, Gabriela Matečna so se udeležili zasedanja odbora EP za kmetijstvo in razvoj podeželja, kjer so predstavili skupno iniciativo za preprečevanje nepoštenih praks v agroživilski verigi.

Na današnjem zasedanju Odbora Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja so bili ministri Slovenije, Češke Republike in Slovaške povabljeni, da predstavijo skupno iniciativo v podporo sprejemu evropskih rešitev za preprečevanje nepoštenih trgovinskih praks v prehranski verigi ter izboljšanju položaja kmetijskih pridelovalcev v prehranski verigi. Ministri so predstavili razloge, zakaj je potrebno ukrepanje na ravni EU, primere nepoštenih trgovinskih praks ter že sprejete ukrepe na nacionalni ravni. Predstavili so tudi skupni dokument z naslovom »Boljše delovanje verige preskrbe s hrano: nasloviti nepoštene trgovinske prakse in krepitev položaja kmetov«, ki je prejel podporo številnih držav članic na zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo, marca letos. 


Predsednik odbora EP za kmetijstvo in razvoj podeželja g. Adam Siekireski je uvodoma izpostavil pomen področja nepoštenih trgovinskih praks kot prioriteto Evropskega parlamenta. Omenil je sprejeto Resolucijo EP iz leta 2016 za boj proti nepoštenim trgovinskim praksam ter predlagane amandmaje za izboljšanje položaja kmetov v okviru obravnave predloga  t.i. omnibus uredbe.  Poudaril je, da je razprava v odboru namenjena poglobitvi te tematike, obenem pa prilika, da se poslanci seznanijo z iniciativo držav članic, na čelu s Slovenijo, Češko in Slovaško za urejanje razmer na ravni EU. 


Minister Židan je izpostavil, da so vsi členi verige preskrbe s hrano pomembni za dobro delovanje in v kolikor en člen verige na račun drugih ustvarja dodatne dobičke, bo celotna veriga oslabljena. To se pogosto dogaja prav na račun kmetov, ki na primer ne morejo vplivati na zmanjšanje pridelave mleka ali žita v kriznih razmerah in zato morajo pristati na nižje cene. Ravno nasprotno se dogaja v ugodnih razmerah, rast cen prehranskih izdelkov na policah trgovcev je višja kot rast odkupnih cen. Te škarje so vedno večje in zato je potrebno ukrepanje. Slovenija je že sprejela določene ukrepe na nacionalni ravni, kot. npr. kodeks dobrih praks in v drugi fazi tudi sprejela zakonodajne rešitve. Tako je Slovenija definirala nedovoljena ravnanja v verigi preskrbe s hrano, skrajšala plačilne roke za hitro pokvarljiva živila, določila kazni ter vzpostavila varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano.  Kljub temu ti ukrepi niso zadostni, saj zlasti trgovinske verige in živilsko-predelovalna industrija delujejo čezmejno in na enotnem trgu. Zato so potrebna skupna pravila na ravni EU, v obliki skupnega okvira. Ta naj bi po besedah ministra Židana vključeval definicijo nepoštenih trgovinskih praks, seznam najbolj pogostih nepravilnosti, skupna pravila glede sankcij ter okrepil izvajanje v samih državah, npr. z vzpostavitvijo ali krepitvijo institucij, kot so varuhi verige. Poleg tega je treba nasloviti tudi vprašanje pogodbenih odnosov, izjem od pravil konkurence v kmetijskem sektorju ter širitvi določb pri mleku glede pogajanj o odkupnih cenah na druge sektorje. Minister Židan je zaključil, da je sedaj trenutek za odločne korake in pozval Komisijo, da čim prej predloži ustrezne zakonodajne rešitve. 


V razpravi so evropski poslanci pozdravili skupne napore Evropskega parlamenta in Sveta za preprečevanje nepoštenih trgovinskih praks. Večina je potrdila, da je potrebno sprejeti skupna pravila na ravni EU, če se želi doseči ustrezne rezultate. Nekateri so tudi omenili dolgoročne posledice, če ne bo mogoče zagotoviti ustreznega zaslužka kmetom. Od kmetijstva se pričakuje dodatne napore na področju varovanja okolja, ohranjanje biotske raznovrstnosti ter boja proti podnebnim spremembam. Za vse to bodo potrebne investicije na ravni kmetij, ki pa ne bodo mogoče, če ne bodo kmetje zaslužili dovolj za preživetje ter potrebne naložbe.  Zato je izboljšanje pogajalskega položaja kmetov, ter tudi srednje velikih in malih podjetij predelovalnega sektorja ključen element za zagotavljanje večje konkurenčnosti ter odpornosti celotnega prehranskega sektorja. Strinjali so se tudi, da je skrajni čas, da Komisija pripravi ustrezne zakonodajne predloge in jih predloži v obravnavo Svetu in Evropskemu parlamentu. 


Predstavnik Komisije je izpostavil delo opravljeno v času slovaškega predsedstva in velik uspeh, da so bili sprejeti Sklepi Sveta glede nepoštenih trgovinskih praks. Povedal pa je tudi, da niso vse države enako zainteresirane za sprejem skupnega zakonodajnega okvira na ravni EU. Zadeva je izredno kompleksna in jutri bosta komisarja Hogan in Vestegard na zasedanju tega odbora Evropskega parlamenta povedala kaj več o načrtovanih korakih na tem področju.