Skoči na vsebino

NOVICA

14. 7. 2017

Minister predstavil dokončno rešitev za akumulacijo Vogršček

Šempeter pri Gorici, 14. 7. 2017 – Minister mag. Dejan Židan se je udeležil 90. seje Sveta severne Primorske, ki je obravnavala tudi reševanje problema Vogrščka in Biljenskih gričev. Po seji je minister dejal, da so dogovori glede Vogrščka tako daleč, da bi lahko ob naslednjem srečanju, predvidoma jeseni, podpisali pismo o nameri, po katerem bi občine, po katerih ozemlju so razpredene cevi namakalnega sistema Vogršček, od države prevzelo omrežje v last.

Minister mag. Dejan Židan je na seji Sveta severne Primorske lokalnim županom predstavil pot za obnovo akumulacije in razvodnega sistema. Po seji sveta je dejal, da sta akumulacija Vogršček in namakalni sistem veliki priložnosti, ki sta trenutno neustrezni za razvoj. »S predstavniki Severno Primorske regije smo dogovorili potrebne ukrepe; investicijo v akumulacijo vodi Ministrstvo za okolje, MKGP pa bo zagotovil 85% sofinanciranje. Po besedah ministra sta se namreč z ministrico za okolje Ireno Majcen dogovoril, da bo MKGP prevzelo 85% stroškov investicije, ki se po podatkih giblje med 2,5 in 4 mio EUR. »Z ministrico sva se dogovorila, da bomo 85% investicije za Vogršček pokrivali preko posebne postavke spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, MOP pa bo iz vodnega sklada zagotovil preostanek sredstev investicije. Sicer pa so se na današnjem srečanju dogovorili, da bi lahko ob naslednjem srečanju, predvidoma jeseni, podpisali pismo o nameri, po katerem bi občine, po katerih ozemlju so razpredene cevi namakalnega sistema Vogršček, od države prevzelo omrežje v last. V tem pismu o nameri bodo razvidni tudi roki o izvedbi, kaj se bo počelo in kdo bo kaj počel. Pregrado sicer sedaj upravljajo vodarji in MOP.                                                                              * * *