Skoči na vsebino

NOVICA

4. 8. 2017

V kmetijstvu huda suša – postopki za izdelavo predhodne ocene škode že v teku

Ljubljana, 4. 8. 2017 - Letošnja suša v povezavi z vročinskimi valovi se še posebej močno odraža v kmetijstvu. Prizadela je predvsem poljščine, vključno z zelenjadnicami na njivah in travinje. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano intenzivno spremlja vpliv vremena na kmetijsko proizvodnjo, sodelujemo pa tudi v aktivnostih, ki jih je Uprava RS za zaščito in reševanje že začela za pridobitev ustreznih podlag za začetek izdelave predhodne ocene škode po letošnji suši.

Foto: SOkol ARSO: avtor: Alenka Mihorič

Poročila iz terena o vedno hujših posledicah suše, ki jih pripravlja Javna služba kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), potrjujejo tudi podatki ter analize, ki jih opravljajo strokovnjaki na Agenciji RS za okolje (ARSO). Tako iz poročila, ki je bilo objavljeno na njihovi spletni strani ... izhaja, da so se sušne razmere v zadnjem tednu ob že četrtem letošnjem vročinskem valu na jugovzhodnem delu Slovenije še pojačale, ekstremna suša pa se širi tudi na druga območja v Sloveniji. Vegetacijski vodni primanjkljaj za primerljivo obdobje je na novomeškem že presegel primanjkljaj leta 2003, ki velja za eno najbolj sušnih let v preteklem obdobju. Tudi na obalnem območju se razmere približujejo stanju v ekstremno sušnih letih 2003 in 2015. Sušne razmere so se začele zaostrovati tudi na Štajerskem in v Prekmurju. V prvih dneh avgusta pa so razmere že na ravni ekstremne suše. Na Štajerskem so sicer ponekod lokalne padavine stanje pred tednom dni nekoliko popravile, a so se kmetijska tla zaradi vročine v nekaj dneh ponovno izsušila. Vodni primanjkljaj zaenkrat v Prekmurju še ni presegel ekstremno sušnih let 2003 in 2013. Zaradi povsem izčrpane zaloge tal z vodo so na udaru zlati poljščine na plitvih in peščenih tleh. V Primorju pa so ogrožene tudi trajne kulture zlasti oljke, v vinorodnih območjih tudi vinska trta. 

 

Pričakovati je, da bo izguba pridelka vplivala na slovensko ponudbo domačih pridelkov, vendar pa bo na samo ceno in preskrbo v Sloveniji močno vplivalo tudi stanje in obseg izpada pridelave v drugih državah, ki jih letos pesti suša, pa sicer sodijo med večje pridelovalke. 

 

MKGP svetuje kmetijskim gospodarstvom, da spremljajo informacije o razvoju stanja sušnih razmer na spletni strani Agencije RS za okolje, ki dnevno objavlja regijski bilten Agrometeorološka napoved, ki  vsebuje informacije o meritvah in napovedih meteoroloških in agrometeoroloških spremenljivk, priporočila in ukrepe, ki jih izdaja Javna služba kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Splošna priporočila glede prilagajanja na sušne vremenske razmere so zbrana tudi v brošuri Tehnološka priporočila za zmanjšanje občutljivosti kmetijske pridelave na sušo ter Tehnološki ukrepi pri pridelavi koruze za zmanjšanje vpliva suše, ki sta dostopni na spletni strani Agromet portala, kjer najdete tudi vrsto strokovnih vsebin, povezanih s podnebnimi spremembami in kmetijstvom, kot tudi območja občutljivosti za sušo z upoštevanjem kapacitete tal za rastlinam dostopno vodo.

 

 

*   *   *