Skoči na vsebino

NOVICA

8. 9. 2017

Mag. Židan: "Mlekarno odlikuje srčnost in povezanost"

Kobarid, 8. 9. 2017 – Minister mag. Dejan Židan se je danes udeležil 60. obletnice mlekarne Planika v Kobaridu. Vsem zaposlenim, kmeticam in kmetom ter vodstvu je čestital ob tem jubileju ter izpostavil, kako pomembno je, da so se kmetje znali združiti. »Zato da ohranijo svoje kmetije so ustanovili zadrugo in skupaj zmogli pogum, da odkupijo mlekarno«. Ker pa so sedaj kmetje lastniki mlekarne pa po besedah ministra živijo lažje, odkupna cena mleka in goveda pa je boljša. »V tako težkih razmerah kot so tukaj v dolini Soče, je težko kmetovati, vendar je kmet tukaj bolj varen kot marsikje drugje v Sloveniji kjer so pogoji boljši.«

Minister mag. Dejan Židan je v svojem nagovoru izrazil zadovoljstvo, da imamo v Sloveniji mlekarno, ki poleg ekonomskih ciljev, zasleduje tudi vrednote, predvsem pa jih odlikuje srčnost in povezanost med zaposlenimi in kmeti, ki oddajajo svoje mleko. »Mlekarna ni največja v Sloveniji, odlikuje pa jo srčnost in povezanost.« Po besedah ministra kmetice in kmetje kot lastniki, zaposleni in vodstvo delujejo složno, samozavestno in z zanje značilno trmo. »So pionirji in veliki podporniki sheme Izbrana kakovost Slovenija.« Znak Izbrana kakovosti namreč potrošniku sporoča, da je pri takem proizvodu prisotne več kontrole, v praksi pa imamo mi kot potrošniki od znaka IK korist. »Vedno več potrošnikov išče slovensko mleko in mlečno proizvode; v letošnjem letu beležimo hitro rast, med drugim tudi zato ker potrošniki iščemo proizvode z znakom Izbrana kakovost, je še dejal minister.«


Mlekarna Planika je ob začetku leta 1957 začela predvsem s sirarstvom. Novozgrajena mlekarna je do leta 1959 delovala samostojno kot Sirarna Kobarid, potem pa se je združila s Planiko Tolmin in tako postala del mlekarske organizacije na Tolminskem. Leta 1962 so mlekarno v Tolminu ukinili in celotno proizvodnjo prenesli v Kobarid. Po tem letu so se začele velike težave v sirarstvu, zato se je kobariška mlekarna začela navezovati na hrvaško podjetje Josip Kraš, kar je leta 1967 pripeljalo do združitve. Ta združitev je pripeljala do gradnje novega proizvodnega obrata v Kobaridu, kjer so izdelovali kremne tablice in namaze. S pripojitvijo h Krašu je bilo nanj preneseno tudi celotno premoženje, zato so imeli ob osamosvojitvi velike težave, kar je pripeljalo Kraš Planiko leta 1995 v stečaj.


Mlekarna Planika tudi sedaj odkupuje in predeluje izključno samo slovensko mleko, ki je pridelano na hribovitih območjih občin Tolmin, Kobarid, Bovec, Kanal ob Soči, Nova Gorica in Cerkno. Posebno pozornost posvečajo svežemu, pasteriziranemu nehomogeniziranemu mleku, saj ima to mleko specifičen poln okus, na kar vpliva prehrana, način vzreje živali in visokogorski predeli odkupnega območja, kjer se živina v poletnih mesecih pase, pozimi pa jo rejci krmijo s kvalitetno krmo.


Direktorica mlekarne Anka Lipušček Miklavič je ob otvoritvi poudarila, da je najpomembnejša kakovost, s katero svojih kupcev ne želijo razočarati: »Poleg tega želi naša mlekarna slediti enemu in edinemu cilju, zaradi katerega je bila pred 60 leti tudi ustanovljena - to je odkupiti vse mleko, ki je pridelano v tej dolini.«* * *