Skoči na vsebino

NOVICA

14. 9. 2017

Napovednik dogodkov MKGP od 18. do 24. septembra 2017

ponedeljek, 18. 9. 2017

Mednarodna konferenca koordinatorjev programa EKOŠOLA

8.30 Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se bo udeležila že tradicionalne mednarodne konference koordinatorjev programa EKOŠOLA. Na konferenci bodo med drugim podelili Zelene zastave, razpravljali, kako z mladimi o okolju in z okoljem v Sloveniji in drugih državah ter predstavili program dela oz. projekte v šolskem letu 2017/2018.

Lokacija: Kongresni center Thermana Laško, Velika dvorana 


Sestanek delovne skupine za namakalni sistem Vogršček

12.00 Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se bo kot vodja posebne delovne skupine udeležila prvega sestanka delovne skupine, ki bo potekal na temo priprave ustreznih dokumentov pri realizaciji nadaljnjih aktivnosti na namakalnem sistemu Vogršček.

DOGODEK JE ZAPRT ZA JAVNOST!

Lokacija: MKGP, Dunajska 22, Ljubljana


torek, 19. 9. 2017

Srečanje z vodstvom GZS – ZKŽP 

7.30 Minister mag. Dejan Židan se bo na srečal z vodstvom Gospodarske zbornice Slovenije – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, s katerimi bo govoril o aktualnih temah.

DOGODEK JE ZAPRT ZA JAVNOST!

Lokacija: MKGP, Dunajska 22, Ljubljana


sreda, 20. 9. 2017


Sestanek s predstavniki Zveze lastnikov gozdov Slovenije

14.00 Minister mag. Dejan Židan se bo sestal s predstavniki Zveze lastnikov gozdov Slovenije. Tema pogovora bodo aktualna dogajanja na področju gozdarstva.

DOGODEK JE ZAPRT ZA JAVNOST – FOTOTEMRIN NA ZAČETKU!

Lokacija: MKGP, sejna soba 533, Dunajska 22, Ljubljana


sreda, 20. in četrtek, 21. 9. 2017

2. zasedanje delovne skupine za sodelovanje med Slovenijo in Kitajsko

Državna sekretarka mag. Tanja Strniša bo obiskala Ljudsko Republiko Kitajsko, kjer bo sopredsedujoča na drugem zasedanju Delovne skupine za sodelovanje na področju kmetijstva med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ter Ministrstvom za kmetijstvo LR Kitajske. Prvo zasedanje omenjene delovne skupine je potekalo 4. julija lani v Ljubljani.

Namen drugega zasedanja delovne skupine je nadaljnja krepitev stikov na visoki ravni med obema institucijama. Ena od tem zasedanja bo tudi pregled blagovne menjave ter analiza stanja pri pridobivanju dovoljenj za izvoz živil živalskega izvora iz Slovenije na Kitajsko. V drugem delu pa bo dan velik poudarek sodelovanju med strokovnimi institucijami na področju kmetijstva in živilske tehnologije med Slovenijo in Kitajsko. Državna sekretarka mag. Strniša se bo v okviru obiska sestala tudi z namestnikom kitajskega ministra, pristojnim za mednarodne zadeve, g. Qu Dongyu-jem.

Lokacija: Peking, Kitajska

petek, 22. 9. 2017

4. Slovenski podeželski parlament

10.00 Minister mag. Dejan Židan se bo udeležil 4. Slovenskega podeželskega parlamenta. Dogodek, na katerem bo okoli 300 predstavnikov slovenskega podeželja, vključno z vidnimi predstavniki strokovne in politične javnosti, ob prisotnosti udeležencev iz drugih evropskih držav razpravljalo o aktualnih izzivih slovenskega podeželja, poteka vsako drugo leto, posvečen pa je iskanju sožitja med podeželjem in kmetijstvom v luči prihajajočih sprememb Skupne kmetijske politike po letu 2020. K temu bo prispeval tudi razmislek o vlogi lokalnih ekonomij pri iskanju rešitev za trajnostni razvoj podeželja. Dogodek soorganizirajo na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja partnerji Mreže za podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij ter Zveza slovenske podeželske mladine.

Več informacij vključno s programom 4. Slovenskega podeželskega parlamenta lahko najdete na: 4. Slovenski podeželski parlament

Lokacija: Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto

nedelja, 24. 9. 2017

Hmeljarski likof

13.00 Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se bo udeležila tradicionalnega Hmeljarskega likofa, dogodka, ki bo zaključil pestro kulturno dogajanje ob 874-letnici Občine Radlje ob Dravi.

Lokacija: center Radelj ob Dravi


* * *Podrobnejše informacije glede dogodkov MKGP / dogovori za izjave predstavnikov MKGP za medije: 

Luka Kočevar, gsm: 041 / 495 163; e-naslov: pr.mkgp@gov.si