Skoči na vsebino

NOVICA

10. 10. 2017

Mag. Strniša na zasedanju Koordinacijskega odbora ministrov med Slovenijo in Italijo

Brdo pri Kranju, 10. oktobra 2017 - Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se je udeležila zasedanja Koordinacijskega odbora ministrov med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko. Z italijanskim državnim sekretarjem g. Giuseppejem Castiglionom sta na bilateralnem sestanku, kjer je pogovor tekel o skupni kmetijski politiki (SKP), razglasitvi svetovnega dneva čebel, čezmejnem sodelovanju in sodelovanju na področju ribištva, izrazila odlično medsebojno sodelovanje med državama na področju kmetijstva in ribištva.

V obeh državah so že potekale razprave o SKP po letu 2020, opravljeni so bili razgovori z deležniki in oblikovana preliminarna stališča. Glede slednjih si obe strani delita enake poglede na prihodnost SKP. Le-ta se mora prilagoditi podnebnim spremembam, prispevati k ohranjanju biodiverzitete in varstva voda, ohraniti kmetijstvo na področjih s težjimi pogoji, pomagati ohranjati manjše pridelovalce, omogočiti generacijsko pomladitev ter zagotavljati varno hrano. Prav tako mora biti močna SKP podprta z ustreznimi finančnimi viri. 


Sogovornika sta se strinjala, da je zmanjšanje sredstev za SKP nesprejemljivo. Hkrati sta se potrdila, da neposredna plačila predstavljajo temelj, vendar ne morejo biti določena samo na podlagi površin, ampak morajo zajemati tudi druge kriterije. Obe strani ne podpirata sofinanciranja neposrednih plačil s strani držav članic. 


Na sestanku sta državna sekretarja podala dva ključna predloga, in sicer organiziranje skupne delavnice oziroma okrogle mize, katere glavna tema bi bila obvladovanje tveganj, povezanih s podnebnimi spremembami in občutljivostjo trgov. Prav tako je italijanska stran pripravljena predstaviti pozitivne prakse pri povezovanju vinogradnikov in sadjarjev v organizacije proizvajalcev. 

Državna sekretarka mag. Tanja Strniša je na sogovornika naslovila prošnjo, da italijanskemu ministru prenese povabilo, da se Italija pridruži podpisu resolucije za razglasitev svetovnega dneva čebel decembra 2017 na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov in s tem prevzame status kosponzorice. Državni sekretar je obljubil, da bo povabilo prenesel, ob tem pa poudaril, da je čebelarstvo izrednega pomena tudi za italijansko kmetijstvo in državo nasploh. 

V okviru bilateralnem razgovora je tekla razprava tudi o čezmejnem sodelovanju med državama. Pozitivno je bila ocenjeno sodelovanje znotraj jadransko - jonske regije, kateri Italija trenutno predseduje. Na temo modre rasti bo v prihodnje organizirana okrogla miza. Sodelovanje v projektih, ki zajemajo področja Furlanije-Julijske krajine, Benetk in Slovenije je pomembno z več vidikov, med drugim tudi zaradi trajnostnega kmetijskega turizma, razvoja podeželja ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine.

Podpis skupnega protokola o sodelovanju inšpekcijskih služb na področju ribištva ter skupno prizadevanje v boju proti nezakonitemu ribolovu daje dobre rezultate. Sodelovanje na tem področju je pomembno za obe državi. Italijanska stran je poudarila, da vprašanja upravljanja ribištva v severnem Jadranu terjajo sodelovanje Slovenije, Italije in tudi Hrvaške. Prav tako ima v tem kontekstu velik pomen  sodelovanje prek Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) (t. j. mednarodna regionalna organizacija za upravljanje ribištva v Sredozemlju, ki deluje v okviru Organizacije za prehrano in kmetijstvo (FAO)) in sodelovanje na področju raziskav in zbiranja podatkov o ribištvu (regionalni projekt Adriamed, ki prav tako deluje v okviru FAO). 


Ob robu zasedanja je potekal tudi pogovor o možnostih obnovitve sporazuma medregijske (Furlanija-Julijska krajina - Veneto) geografske zaščite vina ''Prosecco DOC'', ki je pomemben za zamejske Slovence. Obe ministrstvi bosta glede tega vprašanja v stikih in tudi nadaljevali pogovore. Prav tako bosta preučili možnosti  o pomoči razvoju kmetijstva na kraškem robu na italijanski strani.* * *