Skoči na vsebino

NOVICA

11. 10. 2017

Danes začetek javne obravnave sprememb Zakona o kmetijstvu

Ljubljana, 11. 10. 2017 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano danes začenja javno razpravo o spremembah Zakona o kmetijstvu. Ministrstvo si že nekaj časa prizadeva za ureditev pravičnejših odnosov v verigi preskrbe s hrano, kjer je bil prvi korak podpis Kodeksa dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi. Kodeksu je sledila sprememba Zakona o kmetijstvu, pripravljena leta 2014, ki je med drugim na področju verige preskrbe s hrano uredila plačilne roke za živila in vzpostavila instrument varuha. Vsebina sprememb se tako nanaša na člene povezane z verigo preskrbe s hrano, poleg tega pa tudi na začasno in občasno delo v kmetijstvu ter izobraževanje na področju čebelarstva.

Minister mag. Dejan Židan je ob tem izpostavil: »Nepoštene prakse, ki izvirajo iz različnih pogajalskih moči posameznih členov v verigi preskrbe s hrano, so dejstvo. Ker gre za evropski problem, si skupaj z nekaterimi drugimi državami članicami  prizadevamo za rešitev na evropski ravni. Ker pa ugotavljamo, da skupne rešitve na ravni EU še nekaj časa ne bo, smo pripravili predlog sprememb zakona o kmetijstvu. Zavedam se, da je prehranska varnost bistvena tudi za Slovenijo, zato želim, da dodatno zavarujemo najšibkejše.« 

 

Slovenija si skupaj z nekaterimi drugimi državami na ravni EU v zadnjih letih aktivno prizadeva za odpravo nepoštenih poslovnih praks v verigi preskrbe s hrano. V ta namen je v začetku letošnjega leta skupaj s Češko republiko predstavila dokument z naslovom »Nepoštene trgovinske prakse in krepitev položaja kmetov v verigi preskrbe s hrano«, ki so ga sopodpisale Bolgarija, Madžarska, Latvija, Litva, Slovaška, podprli pa sta ga tudi Hrvaška in Grčija. Predlog je minister mag. Židan predstavil na Svetu EU ministrov za kmetijstvo, v sodelovanju s slovaško ministrico in češkim ministrom pa ga je predstavil tudi poslancem Evropskega parlamenta. Čeprav je bil predlog Slovenije deležen načelne podpore, je ministrstvo ocenilo, da hitrih rešitev na ravni EU ni pričakovati. Zato je ministrstvo pripravilo predlog nadgradnje nacionalnega zakona, pri pripravi katerega so sodelovali tudi Varuh odnosov v verigi s preskrbo s hrano, Agencija za varstvo konkurence ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

 

Namen tokratne priprave sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijstvu je odprava pomanjkljivosti pri vsebinah, kjer so se v praksi pokazale težave. Po vsebini gre za manjše in manj zahtevne spremembe zakona. Novosti Zakona o kmetijstvu na področju verige preskrbe s hrano so povezane z delovanjem varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, kateremu se dodeljuje možnost do vpogleda v pogodbe. V predlogu zakona so na novo opredeljene tudi pristojnosti Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, ki urejajo sistem nadzora nad nedovoljenimi ravnanji v verigi preskrbe s hrano. Obenem je v predlogu zakona navedena definicija oziroma pravna domneva znatne tržne moči, podrobnejša opredelitev nedovoljenih ravnanj, obvezna pristnosti pogodb, obvezne sestavine pogodbe ter višina glob za nedovoljena ravnanja.

 

S predlaganimi spremembami zakona se določa tudi podlaga za izvajanje začasnega ali občasnega dela za čas, ko je v posamezni kmetijski panogi povečan obseg potrebe po delovni sili. Začasno ali občasno delo se bo na kmetijskem gospodarstvu lahko opravljalo  največ 120 dni v enem koledarskem letu. 

 

V zakonu se ureja tudi izobraževanje in usposabljanje na področju čebelarstva, kar bo omogočilo združevanja znanja različnih slovenskih institucij ter izvedbo različnih vrst nacionalnih in mednarodnih izobraževanj ter usposabljanj na področju čebelarstva.

 

*   *   *

 

Povezava na dostop do objave predloga spremembe Zakona o kmetijstvu ...