Skoči na vsebino

NOVICA

13. 11. 2017

Trije zakoni s področja veterinarstva v javno obravnavo

Ljubljana, 13. 11. 2017 – Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v petek, 10. novembra posredovala v javno obravnavo tri zakone s področja veterinarstva, in sicer spremembe Zakona o veterinarskih merilih skladnosti, Zakona o zaščiti živali ter Zakona o veterinarstvu. Namen in cilj omenjene zakonodaje je izboljšanje pravne podlage in s tem možnosti učinkovitejšega obvladovanja vseh morebitnih tveganj, ki bi lahko ogrožala zdravje živali in ljudi pa tudi povzročala gospodarsko škodo.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarskih merilih skladnosti

 

Zakon predstavlja pravno podlago za ukrepanje ob pojavu bolezni živali. Zaradi sočasnega pojavljanja in širjenja različnih bolezni v naši bližini (aviarna influenca, bolezen modrikastega jezika, afriška prašičja kuga, vozličasti dermatitis, osepnice ovac in koz, kuga drobnice,...) nujno potrebujemo sistem, ki bo omogočal hitro in učinkovito ukrepanje za preprečitev vnosa, širjenja ter nastanka gospodarske škode, ki jo pojavi lahko povzročijo (pokončevanje živali, zapore trgovanja z živalmi in proizvodi ipd.). Poleg tega bo ZVMS usklajen z zahtevami evropskih predpisov glede pravne podlage za ukrepanje v nujnih primerih in pooblastil generalnemu direktorju UVHVVR za hitro odločanje in uvedbo vseh potrebnih ukrepov v primeru pojava ali grožnje nekaterih bolezni ali izrednih dogodkov na širšem območju Slovenije.


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 

 

Gre za tehničen popravek obstoječega Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 - UPB3) zaradi neustreznega prenosa Direktive 2010/63/EU o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene. S strani Evropske komisije je Republika Slovenija prejela uradni opomin, zato bo popravila nacionalno zakonodajo in jo uskladila z omenjeno Direktivo. Skladno s tem bo sprejet nov Pravilnik o pogojih za zaščito živali, ki se uporabljajo v postopkih, ter Zakon o spremembah zakona o zaščiti živali.


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarstvu 

 

Dobrobit živali je področje v veterinarstvu, ki se intenzivno razvija. Slovenija je od vstopa v EU sprejela številne predpise s področja dobrobiti živali. Evropski predpisi, ki so bili sprejeti po letu 2005, vključujejo tudi zahteve glede strokovne in znanstvene podpore pri izvajanju predpisov v obliki nacionalnih referenčnih centrov za dobrobit živali. Ker veterinarska dejavnost zaščite živali pred mučenjem in skrb za dobrobit živali ni vključena v mrežo javne veterinarske službe, je potrebno Zakon o veterinarstvu dopolniti tako, da se le te, vključi kot dejavnosti javne veterinarske službe, ki se opravljajo v okviru mreže javne veterinarske službe. Dopolnjuje se tudi del, ki določa, katere dejavnosti na podlagi koncesije lahko opravlja Nacionalni veterinarski inštitut (NVI).