Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Objava razpisa za finančno pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu


Ljubljana, 31. 7. 2014 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma v petek, 1. 8. 2014, objavilo nov javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi...

149. dopisna seja Vlade RS


Ljubljana, 30. 7. 2014 - Vlada RS je na 149. dopisni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

148. dopisna seja Vlade RS


Ljubljana, 28. 7. 2014 - Vlada RS je na dopisni seji sprejela Uredbo o razmejitvi premoženja na zavarovanem območju Kobilarne Lipica, ki določa nepremično in premično premoženje, ki je namenjeno opravljanju javne službe in...

Novosti na področju ureditve vožnje v naravnem okolju


Ljubljana, 24. Julija 2014. V začetku julija je stopila v veljavo Novela zakona o ohranjanju narave, ki uvaja pomembne novosti tudi na področju ureditve vožnje v naravnem okolju. Te novostih in njihovo izvajanje so danes...

67. redna seja Vlade RS


Ljubljana, 24. 7. 2014 - Vlada RS je na današnji seji obravnavala 6 točk iz delovnega področja Ministrtsva za kmetijstvo in okolje RS.

Odprtje razpisa za subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2014


Ljubljana, 22. 7. 2014 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse upravičence, da bo predvidoma v petek 25. 7. 2014 v Uradnem listu RS objavilo odprti javni razpis za »Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto...

Zaprtje razpisa pomoč mladim prevzemnikom kmetij


Ljubljana, 18. 7. 2014 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo v ponedeljek, 21. 7. 2014, ob 24.00 uri, zaprlo javni razpis pri ukrepu Podpora mladim prevzemnikom kmetij za leto 2014.