Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

700.000 EUR za odpravo zaraščanja – vzpostavitev novih kmetijskih površin


Ljubljana, 30. 3. 2018 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v današnjem Uradnem listu objavilo 2. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je razpisalo 700.000 evrov...

15 mio EUR za prilagajanje podnebnim spremembam


Ljubljana, 30. 3. 2018 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v Uradnem listu danes objavilo nov javni razpisa iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018, namenjene...

115.000 EUR pomoči za nadomestilo škode zaradi požara ali strele in pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo


Ljubljana, 30. 3. 2018 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da bo danes v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa in sicer za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi...

22. seja Sveta RS za kmetijstvo in podeželje


Ljubljana, 30. 3. 2018 – Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se je v sredo, 28. 3., udeležila 22. seje Sveta RS za kmetijstvo in podeželje. Seja je bila namenjena predstavitvi in potrditvi predloga Stališča RS do Sporočila...

Državna sekretarka Strniša na posvetu o okrepitvi slovenskega semenarstva v poljedelstvu in vrtnarstvu


Ljubljana, 29. 3. 2018 – Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se je udeležila strokovnega posveta o možnostih za okrepitev slovenskega semenarstva v poljedelstvu in vrtnarstvu v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo...

Državna sekretarka Strniša na festivalu velikonočne potice


Otočec, 29. 3. 2018 – Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se je na gradu Otočec udeležila festivala velikonočne potice v organizaciji Term Krka in pod častnim pokroviteljstvom ministra mag. Dejana Židana.

174. seja Vlade RS


Ljubljana, 29. 3. 2018 - Vlada RS je na današnji seji obravnavala in sprejela dve točki iz delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.