Skoči na vsebino

MEDNARODNI DNEVI

 

LETO 2017 – MEDNARODNO LETO TRAJNOSTNEGA TURIZMA ZA RAZVOJ

 

Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2017 razglasila za mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj. Resolucija (A/C.2/70/L.5/Rev.1), ki je bila sprejeta 4. decembra 2015, prepoznava pomen mednarodnega turizma s poimenovanjem mednarodnega leta trajnostnega turizma za razvoj in spodbuja k boljšemu razumevanju in večjemu zavedanju bogate dediščine različnih civilizacij s ciljem večjega spoštovanja različnih kultur, s čimer prispeva h krepitvi miru po svetu. »To je edinstvena priložnost za turistični sektor, da prispeva k trajnostnemu razvoju tako na področju gospodarstva kot tudi sociale in okolja,« je ob tej priložnosti dejal generalni sekretar Svetovne turistične organizacije Taleb Rifai. 

 

 

Drugi pomembnejši datumi v letu: 
3. marecSvetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst
21. marecMednarodni dan gozdov 
22. marecSvetovni dan voda
22. april

Dan zemlje

22. majDan biotske raznovrstnosti
zadnji teden v majuTeden gozdov (organizira Zavod za gozdove)
5. junijSvetovni dan okolja
16. septemberMednarodni dan zaščite ozonske plasti
16. - 22. septemberEvropski teden mobilnosti
22. septemberEvropski dan brez avtomobila
4. oktoberSvetovni dan varstva živali
16. oktoberSvetovni dan hrane
vsak tretji petek v novembruDan slovenske hrane in Tradicionalni slovenski zajtrk
22. - 30. novemberEvropski teden zmanjševanja odpadkov
9. – 13. decemberEvropski teden gozdov