Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 

Zahtevek za dostop do informacij javnega značaja pošljite na naslov, naveden v osebni izkaznici ministrstva

 

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 17. in 18. člen in link na uredbo v Pravno informacijskem sistemu RS
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

 

Pravica vedeti

 

Pravica vedeti in z njo povezana pravica do informacij javnega značaja je ključno in učinkovito sredstvo v boju za odprto in pregledno delovanje javne uprave. Dostop do informacij je tako prvi pogoj, ki omogoča nadzor nad delovanjem javne oblasti ter tako zagotavlja njeno odgovornost državljanom.

 

Vendar pa je pravica dostopa do informacij javnega značaja večrazsežna. Med funkcije informacij javnega značaja lahko uvrščamo:

  • demokratično funkcijo, ki jo izvajajmo iz deliberativnih modelov demokracije,
  • nadzorno funkcijo, ki izpostavlja pravico državljanov do neposrednega nadzora javnega sektorja,
  • ekonomsko funkcijo, ki se ukvarja z ekonomsko vrednostjo javnih informacij in potencialno dodano vrednostjo ob kombiniranju le teh in
  • funkcijo posodabljanja javnega sektorja, ki se veže predvsem na informatizacijo dostopa do informacij javnega značaja preko iniciativ za razvoj državnih portalov e-uprave.

Da pa lahko institut dostopa do informacije javnega značaja resnično zaživi in učinkovito preplete vse svoje funkcionalne potenciale, je potrebno dvoje; najprej zavest o njegovem pomenu, ki se zdi v svetu tako zelo jasna, v slovenskem okolju pa vedno bolj, na kar kaže relativno zadovoljiv odziv med njegovimi upravičenci. Drugo pa je kakovostna pravna ureditev, ki v prvi vrsti nudi iskalcu informacije oporo v odnosu in komunikacijah z zavezanci.

 

 

Bogastvo informacij

 

Institucije javnega sektorja razpolagajo z velikanskimi količinami informacij, ki imajo precejšnjo ekonomsko vrednost. Zato bogastvo informacij javnega značaja še zdaleč ni zanemarljivo ter lahko bistveno prispeva h kakovosti življenja posameznikov in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

 

 

Test javnega interesa

 

Ministrstvo za javno upravo in Informacijski pooblaščenec sta pripravila in izdala publikacijo, v kateri boste izvedeli več o izvajanju testa javnega interesa, ki se od veljave sprememb in dopolnitev ZDIJZ uporablja tudi v Sloveniji. Vse o testu javnega interesa izveste tukaj...

 

 

Zakonodaja