Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ORGANIZIRANOST

Ministrica: dr. Aleksandra Pivec
tajništvo: Tina Majhenič
tel.: 01 / 478 9102
faks: 01 / 478 9021
e-pošta: aleksandra.pivec(at)gov.si


 
Državna sekretarka: mag. Tanja Strniša
tel.: 01 / 478 9103
faks: 01 / 478 9021
e-pošta: tanja.strnisa(at)gov.si

 

Državni sekretar: dr. Jože Podgoršek

tel.: 01 478 9103

faks: 01 478 9021

e-pošta: joze.podgorsek(at)gov.si

 

 

KABINET MINISTRA

vodja: mag. Andrejka Majhen
tajništvo: Tina Majhenič
tel.: 01 / 478 9105
faks: 01 / 478 9021
e-pošta: andrejka.majhen(at)gov.si

 

 

DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO

generalna direktorica: dr. Darja Majkovič
tel.: 01 / 478 9117
faks: 01 / 478 9021
e-pošta: darja.majkovic(at)gov.si

 

Sektor za trajnostno kmetijstvo: mag. Marjeta Bizjak
tel.: 01 / 478 9040

- Oddelek za neposredna plačila OMD plačila: Polona Kolarek
- Oddelek za sonaravno kmetijstvo in podnebne spremembe: Jože Ileršič

 

Sektor za strukturno politiko in razvoj podeželja: mag. Andreja Komel
tel.: 01 / 478 9399
- Oddelek za naložbene ukrepe EU in generacijsko prenovo: Marija Žamut
- Oddelek za spremljevalne ukrepe in LEADER: Alina Cunk-Perklič

 

Sektor za kmetijske trge in sektorske načrte:  

- Oddelek za živinorejo: Marta Hrustel-Majcen
- Oddelek za rastlinsko proizvodnjo: Lidija Lipič-Berlec
 

Sektor za horizontalne vsebine v kmetijstvu: Hermina Oberstar
tel.: 01 / 478 9221

 

Služba za strateški načrt: Urška Keše

tel.: 01 / 478 9319

 

Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije: Leon Ravnikar
tel.: 01 / 478 9036

 

Služba za register kmetijskih gospodarstev: Alenka Rotter
tel.: 01 / 478 9039

 

Sektor za pravno sistemske zadeve v kmetijstvu: Andrej Hafner

tel.: 01 / 478 9381

 

DIREKTORAT ZA GOZDARSTVO IN LOVSTVO 

v. d. generalnega direktorja: mag. Robert Režonja
tel.: 01 / 478 9144
faks: 01 / 478 9021
e-pošta: robert.rezonja(at)gov.si

 

Sektor za gozdarstvo: Gregor Meterc
tel.: 01 / 478  9085

 

Sektor za lovstvo: mag. Urška Srnec
tel.: 01 / 478 9018

 

Sektor za pravno sistemske zadeve in spremljanje gospodarjenja z državnimi gozdovi: Samo Mihelin

tel.: 01 / 478 9256

 

DIREKTORAT ZA HRANO IN RIBIŠTVO

v. d. generalnega direktorja: dr. Bojan Pahor

tel.: 01 / 478 9109

faks: 01 / 478 9021

e-pošta: bojan.pahor(at)gov.si

 

Sektor za hrano: Janja Kokolj Prošek

tel.: 01 / 478 9127

 

Sektor za ribištvo: Matej Zagorc

tel.: 01 / 478 9387

 

Sektor za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov: Ana Le Marechal Kolar 

tel.: 01 / 478 9313

 

Sektor za pravno sistemske zadeve s področja hrane, ribištva, veterinarstva in varstva rastlin: Metka Hajdinjak

tel.: 01 / 478 9137

 

SEKRETARIAT 

Generalna sekretarka: Polonca Drofenik
tel.: 01 / 478 9029 
faks: 01 / 478 9021
e-pošta: polonca.drofenik(at)gov.si

 

Služba za pravne zadeve: mag. Gvido Mravljak
tel.: 01 / 478 9375

- Oddelek za upravno-pravne zadeve s področja izvajanja ukrepov kmetijske politike: Marija Mežan

- Oddelek za upravno-pravne zadeve: Marija Sedminek Mohorič

 

Služba za proračun in finance: Urška Jančar
tel.: 01 / 478 9147

 

Služba za javna naročila: Alenka Kavčič
tel.: 01 / 478 9126

 

Služba za kadrovske zadeve: mag. Katarina Hočevar
tel.: 01 / 478 9156

 

Služba za splošne zadeve: Gregor Sušnik
tel.: 01 / 478 9029
- Glavna pisarna: Bojan Devetak

 

Služba za informacijsko tehnologijo: Aleš Štrekelj
tel.: 01 / 478 9073

 

 

PODPORNE SLUŽBE MINISTRSTVA

 

Služba za odnose z javnostmi in promocijo: Luka Kočevar
tel.: 01 / 478 9163
faks: 01 / 478 9021 
e-pošta: pr.mkgp(at)gov.si

 

Služba za EU koordinacijo in mednarodne zadeve: mag. Snežana Popovič
tel.: 01 / 478 9198
faks: 01 / 478 9021
e-pošta: snezana.popovic(at)gov.si

 

Služba za razvoj in prenos znanja: Ivana Erjavec
tel.: 01 / 478 9123
faks: 01 / 478 9021
e-pošta: jana.erjavec(at)gov.si

 

Notranjerevizijska služba: mag. Brigita Raščan
tel.: 01 / 478 9332

 

Služba za analize: Marjeta Pintar

tel.: 01 / 478 9082

e-pošta: marjeta.pintar(at)gov.si

 

 

ORGANI V SESTAVI MINISTRSTVA

 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin