Skoči na vsebino

POSVETOVALNA TELESA

 

V okviru MKGP trenutno deluje devet strokovnih svetov oziroma posvetovalnih teles. Posamezni strokovni svet je strokovno posvetovalno telo ministra za posamezno področje delovanja, ki je v pristojnosti ministrstva.

 
Funkcija posameznega strokovnega sveta je predvsem podajanje mnenj k ukrepom izvajanja kmetijske politike, ki vplivajo na posamezno področje, podajanje mnenja k predlogom predpisov s posameznega področja, predlaganje znanstvene in izobraževalne dejavnosti s posameznega področja in dajanje strokovnega mnenja o drugih pomembnejših odločitvah na posameznem vsebinskem področju. Praviloma je posamezen svet sestavljen iz predstavnikov vladnih in nevladnih organizacij, javnih zavodov in uglednih predstavnikov stroke.