Skoči na vsebino

SVET ZA GOZDNO-LESNO VERIGO

 

Svet je posvetovalni organ ministra za kmetijstvo na področju gozfno-lesne verige, kateremu posreduje neobvezujoča mnenja k pomembnejšim odločitvam na področju gozdarstva in lesarstva.

 

Poslovnik

 
Sklep o imenovanju Sveta za gozdno-lesno verigo

 
Zapisniki sej Sveta za gozdno-lesno verigo: