Skoči na vsebino

SVET ZA PROMOCIJO KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV

 

Svet je strokovno in usklajevalno telo ministra na področju promocije kmetijskih in živilskih proizvodov.

 

Poslovnik

 

Zapisniki sej Sveta za promocijo kmetijh in živilskih proizvodov: