Skoči na vsebino

SVET ZA VARNO HRANO

 

Svet za varno hrano je strokovno posvetovalno telo ministra na področju varne hrane, katerega naloge so:

 

  • podajanje mnenj k ukrepom izvajanja kmetijske politike, ki vplivajo na varno hrano;
  • podajanje mnenj k predlogom predpisov s tega področja;
  • predlaganje znanstvene in izobraževalne dejavnosti;
  • podajanje strokovnih mnenj k drugim pomembnejšim odločitvam;
  • priprava predloga programa ukrepov za izboljšanje varnosti in kakovosti kmetijskih pridelkov in živil ter varstva interesov potrošnikov.

Poslovnik

 

Sklep o imenovanju članov (9. 5. 2013)

Sprememba članstva v Svetu za varno hrano (4. 1. 2016)

Sprememba članstva v Svetu za varno hrano (3. 4. 2017)

Sprememba članstva v Svetu za varno hrano (5. 4. 2017)

 

 

 

Zapisniki sej Sveta za varno hrano: