Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SVET ZA ŽIVINOREJO

 

Svet za živinorejo je strokovno svetovalno telo ministra na področju živinoreje, ki daje strokovna mnenja k pomembnejšim odločitvam na področju živinoreje, zlasti k:

  • vlogam za potrditev rejskih programov;
  • letnim poročilom o delu izvajalcev rejskih programov;
  • spremembam oziroma uvajanju novih metod za napovedovanje plemenskih vrednosti in ocenjevanje plemenskih živali;
  • pomembnejšim predpisom na področju živinoreje in veterinarstva;
  • predlogom dolgoročnih razvojnih programov s področja živinoreje in veterinarstva;
  • predlogom pomembnejših ukrepov kmetijske politike, ki urejajo področje živinoreje;
  • predlogom za priznanje avtohtonih pasem;
  • elementom za določanje cene storitev in k obsegu storitev javnih služb po tem zakonu;
  • drugim pomembnejšim odločitvam na področju živinoreje.

 

Zapisniki sej Sveta za živinorejo za obdobje 2015-2020:

 

Arhiv: