Skoči na vsebino

SVET ZA ŽIVINOREJO

 

Svet za živinorejo je strokovno svetovalno telo ministra na področju živinoreje, ki daje strokovna mnenja k pomembnejšim odločitvam na področju živinoreje, zlasti k:

  • vlogam za potrditev rejskih programov;
  • letnim poročilom o delu izvajalcev rejskih programov;
  • spremembam oziroma uvajanju novih metod za napovedovanje plemenskih vrednosti in ocenjevanje plemenskih živali;
  • pomembnejšim predpisom na področju živinoreje in veterinarstva;
  • predlogom dolgoročnih razvojnih programov s področja živinoreje in veterinarstva;
  • predlogom pomembnejših ukrepov kmetijske politike, ki urejajo področje živinoreje;
  • predlogom za priznanje avtohtonih pasem;
  • elementom za določanje cene storitev in k obsegu storitev javnih služb po tem zakonu;
  • drugim pomembnejšim odločitvam na področju živinoreje.

 

Zapisniki sej Sveta za živinorejo za obdobje 2015-2020:

 

Arhiv: