Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VODSTVO

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec

Dr. Aleksandra Pivec je rojena 26. 3. 1972  na Ptuju. Leta 1999 je diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer je kasneje zaključila tudi doktorski študij kemijskega inženirstva na temo optimizacije procesov vinske fermentacije.

 

Svojo poklicno pot je začela kot mlada raziskovalka na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ter strokovna raziskovalna sodelavka v Znanstveno-raziskovalnem središču (ZRS) Bistra Ptuj. 

 

V ZRS Bistra Ptuj je 17 let delovala na področju priprave, vodenja in koordinacije nacionalnih in mednarodnih razvojnih, znanstveno - raziskovalnih in aplikativnih projektov ter šest let opravljala funkcijo direktorice inštitucije. Njeno delovanje je bilo osredotočeno na vodenje inštitucije, načrtovanje, pripravo in izvajanje aktivnosti za pospeševanje in vodenje lokalnega in regionalnega razvoja območja statistične regije Spodnje Podravje ter ustvarjanje povezav med znanstveno raziskovalno in izobraževalno sfero (fakultete, inštituti in druge RR institucije) ter gospodarskimi subjekti, za učinkovit prenos znanj v prakso. 

 

Aktivno je delovala pri pripravi razvojnih strategij na različnih področjih in za različne deležnike lokalnega in regijskega okolja, pripravi in vodenju znanstvenih in razvojnih projektov, pripravi publikacij ter pridobivanju sredstev iz skladov EU. Zaradi velikega števila pripravljenih in izvedenih projektov dobro pozna način dela evropskih institucij in črpanje sredstev iz evropskih skladov.

 

Kot svetovalka za prenos tehnologij deluje na področju podjetniških svetovanj in izvedbe projektov prenosa tehnologij iz znanstveno raziskovalnih inštitucij v gospodarstvo. Izvedla je večje število predavanj iz področij regionalnega razvoja, področja razvoja novih izdelkov ter področja črpanja evropskih sredstev ter učinkovite priprave projektov in projektnega vodenja.
 
Od septembra 2016 do septembra 2018 je bila zaposlena na Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, od julija 2017 kot državna sekretarka. Zadolžena je bila za področje razvoja in pomoči pri povezovanju razvojnih interesov in aktivnosti med Slovenci, ki živijo v zamejstvu in po svetu ter matično domovino in rojaki v Sloveniji na področjih kulture, izobraževanja, gospodarstva, mladih in EU sodelovanja. 

 

13. septembra 2018 je prevzela vodenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 

 

Državna sekretarka mag. Tanja Strniša

Mag. Tanja Strniša je rojena 21. novembra 1962 v Novem mestu. Osnovno šolo je obiskovala v Dolenjskih Toplicah, gimnazijo pa v Novem mestu. Nadaljevala je s študijem na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za agronomijo, ki ga je končala leta 1986. Leta 1990 je nadaljevala s podiplomskim magistrskim študijem kmetijskega podjetništva na Biotehniški fakulteti in ga leta 1995 tudi uspešno končala.

 

Njena prva zaposlitev je bila v Kmetijski zadrugi Krka Novo mesto, kjer je opravljala delo tehnologinje in pospeševalke za sadjarstvo. Svojo poklicno pot je nadaljevala kot kmetijska svetovalka, specialistka za področje ekonomike kmetijstva na Kmetijskem zavodu Ljubljana, Oddelek Novo mesto.

 

Leta 2001 se je zaposlila v Službi Vlade RS za evropske zadeve, kjer je opravljala naloge svetovalke za koordinacijo priprav za vstop Slovenije v EU na področju kmetijstva in ribištva, kasneje pa vodje Projektne skupine za koordinacijo priprav in predsedovanja Slovenije EU in koordinatorke za Evropski svet in Svet EU za splošne zadeve.

 

Od septembra 2008 do julija 2009 je bila zaposlena na Veleposlaništvu RS v Pragi, kjer je med drugim sekretariatu za predsedovanje v okviru Urada Vlade Češke republike svetovala pri predsedovanju Svetu EU.

 

Državna sekretarka je bila v drugi polovici leta 2004 vodja kabineta ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Od maja 2010 do februarja 2012 je zasedala mesto državne sekretarke na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kasneje pa mesto namestnice generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Vlada RS jo je na funkcijo državne sekretarke na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje ponovno imenovala marca 2013 ter na funkcijo državne sekretarke na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano septembra 2014 in septembra 2018.

 

Državna sekretarka govori angleško (aktivno), francosko (pasivno) in hrvaško (pasivno). Je poročena in ima dva otroka.

 

Državni sekretar dr. Jože Podgoršek

Dr Jože Podgoršek se je rodil se je 17.3.1974 kot četrti otrok tradicionalne kmečke družine in je tudi odraščal na domači kmetiji. Glede na prirojen občutek za kmetijstvo in za delo z zemljo je svojo izobrazbeno pot pričel na Srednji kmetijski šoli Grm in študij nadaljeval na Biotehniški fakulteti, kjer je po diplomi študij nadaljeval in doktoriral s področja agrarne ekonomike.

 

Svojo poklicno pot je pričel v gospodarskem sektorju, kjer je intenzivno spoznal področje pridelave zelenjave in tudi sektor zelenjadarstva v Sloveniji. V letih dela v podjetju Zeleni hit d.o.o. od leta 1997 do 2004 je skupaj s sodelavci razvijal pridelavo zelenjave in vnašal nove tehnološke rešitve do slovenskih zelenjadarskih kmetij.

 

Od leta 2004 do 2018 je bil zaposlen na zavodu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (nekdaj Kmetijska šola Grm), kjer je spoznal tudi delovanje javnega sektorja. Na šoli je v tem obdobju vodil skupino za prenovo izobraževalnih programov na področju kmetijstva, sodeloval pri ustanovitvi in kasneje vodil Medpodjetniški izobraževalni center Grm, sodeloval pri ustanovitvi Razvojno raziskovalnega inštituta in ga do septembra 2018 tudi vodil, vodil delovno skupino za pripravo vsebinskih izhodišč za ustanovitev Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, katero je do nastopa funkcije državnega sekretarja vodil kot prvi dekan s polnimi pooblastili.

 

Marca 2015 je bil imenovan za prvega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano. Med njegovimi glavnimi nalogami so bili spremljanje ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano,  ozaveščanje kupcev hrane v verigi preskrbe s hrano o zakonskih določbah in moralnih merilih pri odkupu hrane ter ozaveščanje pridelovalcev in predelovalcev kot vmesnih členov v verigi preskrbe s hrano o zakonskih okvirih pri prodaji in odkupu hrane in pravicah prodajalcev hrane.

 

Septembra 2018 je bil imenovan na mesto državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.