Skoči na vsebino

ZGODOVINA

Od razglasitve samostojne Republike Slovenije so funkcijo ministra opravljali:

 

 

dr. Jožef Jakob Osterc 

predsednik Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  –  imenovan 16. 5. 1990

 

mag. Jože Protner 

minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  –  imenovan 14. 5. 1992

 

dr. Jožef Jakob Osterc 

minister za kmetijstvo in gozdarstvo  –  imenovan 25. 1. 1993 

 

Ciril Smrkolj 

minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  –  imenovan 27. 2. 1997 

 

Ciril Smrkolj 

minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  –  imenovan 7. 6. 2000

 

mag. Franc But 

minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  –  imenovan 30. 11. 2000

 

mag. Franc But 

minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  –  imenovan 19. 12. 2002

 

dr. Milan Pogačnik

minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  –  imenovan 20. 4. 2004

 

Marija Lukačič

ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  –  imenovan 3. 12. 2004

 

Iztok Jarc

minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  –  imenovan 6. 3. 2007

predsednik Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, 1. 1. - 30. 6. 2008

 

dr. Milan Pogačnik

minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  –  imenovan 21. 11. 2008

 

dr. Henrik Gjerkeš

začasni minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  –  imenovan 29. 3. 2010

 

mag. Dejan Židan

minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  –  imenovan 5. 5. 2010

 

Franc Bogovič

minister za kmetijstvo in okolje  –  imenovan 10. 2. 2012 

 

mag. Dejan Židan

minister za kmetijstvo in okolje  –  imenovan 20. 3. 2013

 

mag. Dejan Židan

minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - imenovan 18. 9. 2014

 

dr. Aleksandra Pivec 

ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - imenovana 13. 9. 2018