Skoči na vsebino

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.  Pripombe...

Predlog Uredbe o izvajanju državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o izvajanju državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih.

Objava uredbe o finančnih instrumentih na spleti MKGP


Predlog Uredbe o dodeljevanju podpore preko finančnih instrumentov za izvajanje podukrepov podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov, podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih...

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.  Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge ali dopolnitve, pošljite na naslov g...

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 – predlog za obravnavo


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa...

Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020 v letu 2018


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembi Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020 v letu 2018. S spremembo Uredbe...

Objava osnutka spremembe uredbe o ukrepu DŽ za leto 2018


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020 v letu 2018. S...