Skoči na vsebino

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI

Objava spremembe Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami...

Objava predloga Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020 v letu 2019


MKGP je pripravilo predlog Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020 v letu 2019. Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije...

Osnutek uredbe za sanacijo vetroloma za javno obravnavo


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu med 10. in 13. decembrom 2017 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za...

Osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva


Spoštovani! Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo: - Osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo...

Objava predloga Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 – 2020


Ljubljana, 14. 9. 2018 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v javno razpravo posredovalo predlog Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 – 2020. Ta...

JAVNA RAZPRAVA O OSNUTKU STRATEŠKEGA NAČRTA PROMOCIJE KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV ZA OBDOBJE 2019-2024


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS daje v javno razpravo osnutek Strateškega načrta promocije kmetijskih in živilskih proizvodov za obdobje 2019-2024 (strateški načrt).  Strateški načrt je izdelan na podlagi...

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.  Pripombe...