Skoči na vsebino

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI

17. 1. 2018

Objava osnutka spremembe uredbe o ukrepu DŽ za leto 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020 v letu 2018. S...

19. 12. 2017

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) je na podlagi 1.b člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16 in 27/17 – ZKme-1D, v...

21. 11. 2017

Osnutek Uredbe o izvajanju Uredb EU o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov ter o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju

Spoštovani,     pripravljen je osnutek Uredbe o izvajanju Uredb EU o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov ter o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem...

16. 11. 2017

Predlog Odredbe o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2018

Spoštovani, pripravljen je predlog odredbe o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2018 Pripombe in predloge na...

29. 8. 2017

Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob

Spoštovani, pripravljen je osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob. Pripombe in predloge na dokument sprejemamo do petka, 29. 9. 2017, na e-naslov: gp.mkgp@gov.si ali na naslov: Ministrstvo za...

26. 6. 2017

Operativni program za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa do 2021 (2017-2021)

Spoštovani! Pripravljen je Operativni program za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa do 2021 (2017-2021).  Pripombe in predloge na dokument sprejemamo do ponedeljka,  24. 7. 2017, na e-naslov: gp.mkgp@gov.si...

1. 6. 2017

Predlog Uredbe o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano

Spoštovani, pripravljen je predlog Uredbe o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano. Pripombe in predloge na dokument sprejemamo do torka, 13. 6. 2017, na e-naslov: gp.mkgp@gov.si ali na naslov:...

Prva stranPrejšnja stran Prva Prejšnja stran Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 Naprej Naslednja stran Zadnja Zadnja stranNaslednja stran