Skoči na vsebino

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) je na podlagi 1.b člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17...

osnutek Zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva.


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 22. 3. 2019 v javno razpravo posredovalo osnutek Zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in...

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 22. 3. 2019 v javno razpravo posredovalo Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike. Z enotnim Zakonom o spremembah in...

Resolucija: »Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021« / Strateški okvir razvoja slovenskega kmetijstva, predelave hrane in podeželja


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS daje v javno razpravo osnutek Resolucije: »Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021« / Strateški okvir razvoja slovenskega kmetijstva, predelave hrane in podeželja.  Dru...

Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 19. 3. 2019 v javno razpravo posredovalo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za...

Objava spremembe Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami...

Objava predloga Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020 v letu 2019


MKGP je pripravilo predlog Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020 v letu 2019. Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije...