Skoči na vsebino

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI

Predlog Uredbe o izvajanju državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o izvajanju državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih.

Objava uredbe o finančnih instrumentih na spleti MKGP


Predlog Uredbe o dodeljevanju podpore preko finančnih instrumentov za izvajanje podukrepov podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov, podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih...

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.  Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge ali dopolnitve, pošljite na naslov g...

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 – predlog za obravnavo


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa...

Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020 v letu 2018


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembi Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020 v letu 2018. S spremembo Uredbe...

Objava osnutka spremembe uredbe o ukrepu DŽ za leto 2018


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020 v letu 2018. S...

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) je na podlagi 1.b člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16 in 27/17 – ZKme-1D, v...