Skoči na vsebino

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI - STRAN 11 OD 12

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1.; 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog sprememb in dopolnitev  Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013.   Predlogi...

Predlog Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020


Spoštovani!  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja...

Predlog Zakona o agrarnih skupnostih


Spoštovani! Obveščamo vas, da je Vlada RS na 38. redni seji potrdila in posredovala v potrditev Državnemu zboru RS besedilo Predloga Zakona o agrarnih skupnostih. Hvala za sodelovanje!

Predlog zakona Zakona o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin


Spoštovani!  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Zakona o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin. Pripombe in predloge na dokument lahko posredujete do četrtka, 28....

Predlog Pravilnika o priznanju skupin proizvajalcev


Spoštovani!  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Pravilnika o priznanju skupin proizvajalcev. Pripombe in predloge na dokument lahko posredujete do petka, 15. 4. 2015 na e-naslov: gp.mkgp(...

Predlog Uredbe o spremembah uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu


Spoštovani!  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembah uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu.   Pripombe in predloge na dokument lahko posredujete do petka,...

Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS


Spoštovani! Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo:  - Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS  Pripombe in predloge na dokument lahko posredujete do četrtka, 23. 4. 2015 na e-naslov:...