Skoči na vsebino

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI - STRAN 3 OD 12

Predlog Odredbe o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2018


Spoštovani, pripravljen je predlog odredbe o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2018 Pripombe in predloge na...

Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob


Spoštovani, pripravljen je osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob. Pripombe in predloge na dokument sprejemamo do petka, 29. 9. 2017, na e-naslov: gp.mkgp@gov.si ali na naslov: Ministrstvo za...

Operativni program za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa do 2021 (2017-2021)


Spoštovani! Pripravljen je Operativni program za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa do 2021 (2017-2021).  Pripombe in predloge na dokument sprejemamo do ponedeljka,  24. 7. 2017, na e-naslov: gp.mkgp@gov.si ali na...

Predlog Uredbe o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano


Spoštovani, pripravljen je predlog Uredbe o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano. Pripombe in predloge na dokument sprejemamo do torka, 13. 6. 2017, na e-naslov: gp.mkgp@gov.si ali na naslov:...

Predlog Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020


Spoštovani, pripravljen je predlog Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Pripombe in predloge na...

Petletni program razvoja Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije


Spoštovani!   Pred vami se nahaja Petletni program razvoja Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, ki predstavlja nove usmeritve in vsebine dela v obdobju od leta 2017 do 2021.   V letu 2003 se je Inštitut za...

Objava predloga Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020


Spoštovani, pripravljen je predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike...