Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

LOVSTVO

 • Zakon o divjadi in lovstvu - ZDLov-1 (Uradni list RS, št. 16/200417/2008)

Uredbe

Pravilniki

 • Pravilnik o sprejemu dolgoročnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za obdobje 2007-2016 (Uradni list RS, št. 99/2007)
 • Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2008 (Uradni list RS, št.59/200873/2008)
 • Pravilnik o uporabi lovskih psov v loviščih (Uradni list RS, št. 98/2002)
 • Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2007 (Uradni list RS, št.50/2007)
 • Pravilnik o vsebini in načinu vodenja katastra lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 8/2005)
 • Pravilnik o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2005 (Uradni list RS, št.52/2005)
 • Pravilnik o merilih za finančno ovrednotenje določenih nalog lovskih organizacij (Uradni list RS, št. 73/2005)
 • Pravilnik o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja ranjene ali obstreljene živali ter višini škode na divjadi, ki je pridobljena s protipravnim lovom (Uradni list RS, št. 73/2005)
 • Pravilnik o lovskih izkaznicah (Uradni list RS, št. 87/2005
 • Pravilnik o vsebini načrtov upravljanja z divjadjo (Uradni list RS, št. 111/2005)
 • Pravilnik o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju (Uradni list RS, št. 120/2005)
 • Pravilnik o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka (Uradni list RS, št. 120/2005, neuradno prečiščeno besedilo (.doc))
 • Pravilnik o pogojih za opravljanje lovskega izpita in obliki dokazila o opravljenem lovskem izpitu (Uradni list RS, št. 3/2006, neuradno prečiščeno besedilo (.doc))

Drugi pravni akti

 • Odlok o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Uradni list RS, št. 110/2004)
 • Odlok o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Uradni list RS, št. 128/2004