Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLADKOVODNO RIBIŠTVO

 

Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib)

(Uradni list RS, št. 61/06)

 

 

Podzakonski predpisi:

  • Uredbe

Uredba o pravilih ravnanja v zvezi z ukrepanjem ob poginih rib
(Uradni list RS, št. 91/09)
 
Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah
(Uradni list RS, št. 46/07)
 
Uredba o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 52/07)
 
Uredba o določitvi voda posebnega pomena ter načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih
(Uradni list RS, št. 52/07)
 
Uredba o koncesijah za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških okoliših v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 80/07) 

 

  • Pravilniki

 
Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
(Uradni list RS, št. 99/07, 75/10)
 
Pravilnik o podrobnejših pogojih za pridobitev dovoljenja za gojitev rib za poribljavanje
(Uradni list RS, št. 61/10)
 
Pravilnik o komercialnih ribnikih
(Uradni list RS, št. 113/07)
 
Pravilnik o načrtovanju in poročanju v ribištvu
(Uradni list RS, št. 18/08)
 
Pravilnik o ribiškem katastru in evidencah v ribištvu
(Uradni list RS, št. 18/08)
 
Pravilnik o obliki in vsebini značke in službene izkaznice ribiškega čuvaja ter poročanju in vodenju evidenc o opravljanju ribiškočuvajske službe
(Uradni list RS št 85/08)
 
Pravilnik o pogojih in načinu smukanja prostoživečih domorodnih ribjih vrst
(Uradni list RS, št. 63/08)
 
Pravilnik o odškodninskem ceniku za povračilo škode na ribah
(Uradni list RS, št. 110/08)
 
Pravilnik o določitvi delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev

(Uradni list RS, št. 84/07)

 

  • Pravilniki o usposabljanju v ribištvu

 

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca
(Uradni list RS, št. 99/07)

 

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za gospodarja
(Uradni list RS, št. 99/07)

 

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za vodjo elektroribolova
(Uradni list RS, št. 99/07)

 

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega čuvaja
(Uradni list RS, št. 99/07)