Skoči na vsebino

SLADKOVODNO RIBIŠTVO

 

Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib)

(Uradni list RS, št. 61/06)

 

 

Podzakonski predpisi:

  • Uredbe

Uredba o pravilih ravnanja v zvezi z ukrepanjem ob poginih rib
(Uradni list RS, št. 91/09)
 
Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah
(Uradni list RS, št. 46/07)
 
Uredba o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 52/07)
 
Uredba o določitvi voda posebnega pomena ter načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih
(Uradni list RS, št. 52/07)
 
Uredba o koncesijah za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških okoliših v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 80/07) 

 

  • Pravilniki

 
Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
(Uradni list RS, št. 99/07, 75/10)
 
Pravilnik o podrobnejših pogojih za pridobitev dovoljenja za gojitev rib za poribljavanje
(Uradni list RS, št. 61/10)
 
Pravilnik o komercialnih ribnikih
(Uradni list RS, št. 113/07)
 
Pravilnik o načrtovanju in poročanju v ribištvu
(Uradni list RS, št. 18/08)
 
Pravilnik o ribiškem katastru in evidencah v ribištvu
(Uradni list RS, št. 18/08)
 
Pravilnik o obliki in vsebini značke in službene izkaznice ribiškega čuvaja ter poročanju in vodenju evidenc o opravljanju ribiškočuvajske službe
(Uradni list RS št 85/08)
 
Pravilnik o pogojih in načinu smukanja prostoživečih domorodnih ribjih vrst
(Uradni list RS, št. 63/08)
 
Pravilnik o odškodninskem ceniku za povračilo škode na ribah
(Uradni list RS, št. 110/08)
 
Pravilnik o določitvi delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev

(Uradni list RS, št. 84/07)

 

  • Pravilniki o usposabljanju v ribištvu

 

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca
(Uradni list RS, št. 99/07)

 

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za gospodarja
(Uradni list RS, št. 99/07)

 

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za vodjo elektroribolova
(Uradni list RS, št. 99/07)

 

Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega čuvaja
(Uradni list RS, št. 99/07)